Xenical er et receptpligtigt lægemiddel (klasse C) bestående af 84 hårde kapsler baseret på orlistat og anvendes til behandling af fedme. Hvis du vil vide mere, før du køber Xenical i Danmark uden recept, så læs videre.

Hvad er formålet med Xenical?

Til behandling af overvægtige personer med et body mass index (BMI) på 30 kg/m2 eller derover eller overvægtige patienter med tilhørende risikofaktorer anbefales det at købe Xenical i Danmark uden recept i kombination med en moderat kaloriereduceret diæt.

Hvis patienten ikke har tabt mindst 5 % af den kropsvægt, der blev registreret ved behandlingsstart efter 12 uger, orlistat bør afbrydes.

DOSERING OG ADMINISTRATION

Xenical: hvordan bruges det? dosering og anvendelse

Voksne

En 120 mg kapsel orlistat, som tages med vand lige før, under eller op til en time efter hvert større måltid, er den anbefalede dosis. Undgå at tage orlistat, hvis et måltid er glemt eller ikke indeholder fedt.

Patienten bør spise en ret kaloriefattig, ernæringsmæssigt afbalanceret kost, der indeholder ca. 30 % af kalorierne fra fedt. Det er tilrådeligt at inkludere masser af frugt og grøntsager i kosten. De tre hovedmåltider bør give en jævn fordeling af det anbefalede daglige indtag af protein, kulhydrat og fedt.

Doser af orlistat på mere end 120 mg tre gange dagligt har ikke vist sig at være mere effektive. Allerede 24-48 timer efter behandlingen forårsager orlistat en stigning i fedt i afføringen. Fækale fedtniveauer vender ofte tilbage til niveauet før behandlingen inden for 48-72 timer efter ophør af lægemidlet.

Nogle patientgrupper

Børn, ældre og patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion er ikke blevet undersøgt for virkningerne af orlistat.

Der er ingen anbefalinger for brugen af Xenical til børn.

OVERDOSAGE

Hvad skal du gøre, hvis du overdoserer Xenical?

I undersøgelser med normalvægtige og overvægtige deltagere blev der ikke observeret væsentlige bivirkninger ved doser af orlistat på op til 800 mg en gang dagligt og op til 400 mg tre gange dagligt i 15 dage.

Desuden fik overvægtige personer doser på 240 mg tre gange dagligt i en periode på seks måneder. De fleste tilfælde af overdosering af orlistat efter markedsføring har ikke haft nogen bivirkninger eller har haft bivirkninger, der svarer til dem, der er rapporteret med den godkendte dosis.

I tilfælde af stor overdosis af orlistat, det er tilrådeligt at overvåge patienten i 24 timer. Baseret på klinisk forskning og dyreforsøg forventes orlistats lipasehæmmende egenskaber ikke at have systemiske bivirkninger, som ikke er hurtigt reversible.

AMNING OG TILDELING AF STØTTE

Kan du købe Xenical online i Danmark under amning eller graviditet?

 • Orlistat har ingen klinisk dokumentation for graviditeter, der er blevet udsat.
 • Der er ikke rapporteret om direkte eller indirekte skadelige virkninger på graviditet, embryon/fostrets udvikling, fødsel eller postnatal udvikling i dyreforsøg.
 • Gravide kvinder bør kun modtage stoffet med forsigtighed.
 • Orlistat bør ikke anvendes under amning, da det ikke vides, om det går over i modermælken.

BRUG AF MASKINER OG KØRSEL

Virkninger af Xenical på evnen til at betjene maskiner og køre køretøjer

Xenical påvirker ikke evnen til at betjene maskiner eller køre bil.

KONTRAINDIKATIONER

Hvornår er det uhensigtsmæssigt at købe Xenical i Danmark?

 • overfølsomhed over for et af hjælpestofferne eller den aktive ingrediens
 • vedvarende underernæringssyndrom.
 • kolestase.
 • amning.

FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER

Hvilke oplysninger er nødvendige, før du tager Xenical?

 • I kliniske undersøgelser tabte personer med type 2-diabetes mindre kropsvægt efter at have taget orlistat end deltagere uden diabetes. Det kan være nødvendigt med tæt overvågning, når du bruger antidiabetiske lægemidler, mens du tager orlistat.
 • Det er ikke tilrådeligt at give orlistat og cyclosporin sammen.
 • Patienterne bør opfordres til at følge kostråd.
 • Hvis orlistat anvendes sammen med en fedtholdig kost (f.eks. mere end 30 % af kalorierne fra fedt = mere end 67 g fedt i en 2000 kcal/dag kost), kan sandsynligheden for at opleve gastrointestinale bivirkninger øges. De tre hovedmåltider bør sikre, at det anbefalede daglige fedtindtag er jævnt fordelt. Risikoen for gastrointestinale bivirkninger kan øges, hvis orlistat tages sammen med et fedtholdigt måltid.
 • Rektal blødning er blevet observeret i tilfælde af Xenical. Ordførere bør undersøge yderligere, hvis symptomerne er alvorlige og/eller vedvarende.
 • For at undgå den potentielle svigt af orale præventionsmidler, der kan forekomme ved svær diarré, Det er tilrådeligt at bruge en anden form for prævention.
 • Når patienter samtidig bruger orale antikoagulanter, skal koagulationsparametrene overvåges nøje.
 • Hyperoxaluri og oxalatnephropati kan forekomme ved brug af orlistat og kan undertiden resultere i nyresvigt. Patienter med volumenudtømning og/eller underliggende kronisk nyresygdom er i øget risiko.
 • Hypothyroidisme og/eller dårlig regulering af skjoldbruskkirtlen kan undertiden forekomme. Levothyroxin og/eller jodsalte kan blive mindre godt absorberet, selv om dette ikke er processen.
 • Antiepileptiske patienter: Orlistat kan forstyrre antikonvulsiv behandling ved at reducere absorptionen af antiepileptiske lægemidler, hvilket kan resultere i anfald.
 • HIV-antiretrovirale midler: Orlistat kan nedsætte absorptionen af HIV-antiretrovirale lægemidler, hvilket kan svække deres evne til at behandle HIV.

INTERAKTIONER

Hvilke stoffer, kemikalier eller fødevarer kan potentielt forstyrre virkningerne af Xenical?

Cyclosporin

I en undersøgelse af lægemiddelinteraktioner blev det konstateret, at indgivelse af orlistat sammen med cyclosporin nedsatte plasmaniveauerne af antibiotikaet. Som følge heraf kan den immunosuppressive virkning blive reduceret.

Derfor anbefales det ikke at anvende denne kombination. Hvis en sådan samtidig brug er nødvendig, bør personer, der modtager ciclosporin, få deres ciclosporinblodniveauer overvåget mere regelmæssigt før og efter tilføjelse af orlistat til deres behandling. Cyclosporin-blodværdierne skal overvåges, indtil de stabiliseres.

Acarbose

Der findes ingen undersøgelser af farmakokinetisk interaktion mellem orlistat og acarbose, så de bør ikke anvendes sammen.

Orale trombolytika

International Normalized Ratio (INR) niveauer skal overvåges, hvis orlistat anvendes sammen med warfarin eller andre antikoagulerende lægemidler.

Fedtopløselige vitaminer

Behandling med orlistat kan potentielt ændre absorptionsmønstret for fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K).

I kliniske undersøgelser har størstedelen af patienter, der tog orlistat-baserede lægemidler i op til fire år, opretholdt plasmaniveauerne af vitamin A, D, E og K samt betacaroten inden for det normale område. Patienter på vægtkontroldiæter bør opfordres til at spise en række frugter og grøntsager, og multivitamintilskud kan være en mulighed for at opretholde et optimalt ernæringsindtag. Hvis en multivitamin anbefales, skal du tage den mindst to timer efter at du har taget orlistat eller før du går i seng.

Amiodaron

Nogle få raske deltagere, der fik orlistat sammen med amiodaronbehandling, viste et mindre fald i plasmaniveauerne af lægemidlet efter en enkelt dosis. Den terapeutiske relevans af denne effekt hos amiodaron-behandlede personer er endnu ikke klar, men under visse omstændigheder kan den få klinisk betydning. Der er behov for øget klinisk overvågning og EKG-overvågning for personer, der bruger amiodaron sammen med et andet lægemiddel.

Der er registreret anfald hos personer, der samtidig bruger orlistat og antiepileptiske lægemidler, såsom valproat og lamotrigin, hvilket interaktion ikke kan udelukkes som årsag. Det er derfor vigtigt at overvåge disse personer for eventuelle ændringer i hyppigheden og/eller intensiteten af anfald.

Hypothyroidisme og/eller dårlig regulering af skjoldbruskkirtlen kan undertiden forekomme. Levothyroxin og/eller jodsalte kan blive mindre godt absorberet, selv om dette ikke er processen.

Der er lejlighedsvis rapporteret om, at tidligere velkontrollerede personer har oplevet nedsat effekt af antiretrovirale midler, antidepressiva, antipsykotika (herunder lithium) og benzodiazepiner, når de er begyndt med orlistat. Derfor bør behandling med orlistat kun påbegyndes efter nøje overvejelse af de potentielle virkninger hos disse personer.

Der er ingen interaktioner

Der er ikke rapporteret om interaktioner med nifedipin gastrointestinal terapeutisk system (GTS), nifedipin med langsom frigivelse, sibutramin, biguanider, digoxin, fibrater, fluoxetin, losartan, phenytoin, phentermin, pravastatin eller alkohol. Individuelle undersøgelser af lægemiddelinteraktioner har vist, at der ikke er sådanne interaktioner.

Individuelle undersøgelser af lægemiddelinteraktioner har vist, at der ikke er nogen interaktion mellem orlistat og orale præventionsmidler. Orlistat kan dog utilsigtet mindske tilgængeligheden af orale præventionsmidler og i sjældne tilfælde føre til uønsket graviditet. Der bør anvendes yderligere prævention i tilfælde af alvorlig diarré.

INDIKATOR FOR AKTIVITET

Orlistat 120 milligram er inkluderet i hver hård pille.

UDDANNELSER

Hvad er der i kapslen?

 • cellulose i mikrokrystallinsk form (E460)
 • natriumstivelsesglycolat (type A)
 • povidon (E1201) (E1201) (E1201)
 • talkum med natriumlaurylsulfat
 • gelatine
 • indigotin (E132) (E132) (E132)
 • Wolframdioxid (E171)
 • anvendelse af fødevaretrykfarve (sort jernoxid, koncentreret ammoniumopløsning, kaliumhydroxid, lak, propylenglycol)

OPBEVARING OG UDLØBSDATO

 • Varighed: 36 måneder
 • Blister må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. For at beskytte medicinen mod fugt og lys skal du opbevare blisteren i den originale emballage for at beskytte den mod fugt og lys.
 • Opbevar ikke hætteglassene over 30 °C. Beholderen skal holdes tæt lukket for at holde den tør, så den forbliver tæt lukket.

Skriv et svar

Please sing in to post your comment or singup if you don't have account.